Informationen är hämtad från hemsidan www.hydrocefalus.com

Vad är hydrocefalus?
Hydrocephalus kommer från grekiskan och betyder;
hydro=vatten cephalus=skalle.


I hjärnans hålumssystem bildas likvor, vätska som smörjer och skyddar hjärnan som bör upptas av kroppen, och när det av någon anledningen blir störningar i detta, uppstår hydrocefalus. Hydrocefalus drabbar cirka ett barn av1000 levande födda. Cirka en tredjedel av barnen har samtidigt ryggmärgsbråck.

Hjärnblödning hos för tidigt födda barn, missbildningar och intrauterina infektioner hos fullgångna barn samt tumörer, infektioner och trauma hos äldre barn, är de vanligaste orsaksgrupperna

Behandlingen utgörs i de flesta fall av en ventil med shuntslang som löper från hjärnans ventrikelsystem till bukhålan.

Vid isolerad hydrocefalus är prognosen god, men avgörs i första hand av i vilken mån den skada som orsakat hydrocefalus även skadat hjärnvävnaden.

Olika typer av Hydrocephalus
 
Man brukar dela in hydrocephalus i två olika huvudtyper: medfödd eller förvärvad.

Medfödd hydrocephalus betyder endast att sjukdomen existerade innan födseln, även om den inte visar sig förrän senare i livet, kanske först i vuxenstadiet. Blockeringar eller förträngningar i hjärngångarna är den vanligaste orsaken till medfödd hydrocephalus.

Förvärvad hydrocephalus utvecklas först efter födseln. Bakomliggande orsaker till denna typ av hydrocephalus kan vara olyckor, hjärntumörer, ärrvävnader, hjärnblöd-ningar eller hjärnhinneinflammation.


Andra sätt att dela in hydrocephalus på följer nedan:

Den vanligaste formen av medfödd hydrocephalus är obstruktiv eller ickekommunicerande hydrocephalus som uppstår när hjärnvätskans flöde blir blockerat inom ventrikelsystemet. Gångarna
som leder hjärnvätska från den tredje till den fjärde ventrikeln blockeras på grund av missbildning, inflammation, tumör eller blödning. Denna typ av hydrocephalus kan även uppstå efter födseln.

Ej obstruktiv eller kommunicerande hydrocephalus uppstår när hjärnvätskan som lämnar fjärde ventrikeln är begränsad i sitt flöde över hjärnan eller om blodbanans uppsugningsförmåga inte fungerar som den ska. Den kan också uppkomma genom överproduktion av hjärnvätska på grund av tumör.
Denna typ av hydrocephalus kan vara antingen medfödd eller förvärvad.

Normaltryckshydrocephalus (NPH) är en ökning av hjärnvätska i ventriklarna där följden endast består av ett litet tryck inuti huvudet. Den exakta orsaken till denna typ av hydrocephalus är inte klarlagd men den ses ofta på vuxna personer över 60 år. NPH är ett sjukdomstillstånd som är svårt att diagnostisera då det liknar andra sjukdomstillstånd såsom Alzheimers och Parkinson, som är vanliga hos äldre personer.
text från Medtronics

På denna länk finns en beskrivning av den shunt som Kalle har.
http://www.linkhitlist.com/cgi/LHL_E.exe?G2L&LinkNo=1307328&ListNo=64693

Här kan man läsa mer om Hydrocefalus
http://www.hydrocefalus.com